Sytske Sötemann

Turkse poëzie in Nederlandse vertaling

Hollandaca'da Türkçe şiir
Roni MARGULIES


‘Avrupa’ Opereti

Rotterdam’da,

bir zamanlar dünyanın en büyüğü
ve en hareketlisi olan bu limanda,			
dünyanın her yanına gemilerin açıldığı
ve her yerden yüklendikleri malların
gelip Avrupa’ya yayıldığı bu limanda,

gemilerin gittiği her denizin yerlileriyle
ve gittikleri tüm kıtaların yoksullarıyla,
demir attıkları ülkelerin mülksüzleriyle,
köle olarak çalıştırılanların torunlarıyla 
ve açlıktan kaçıp gelenlerle karşılaştım.

Rotterdam’da

yüz altmış dokuz dil konuşuluyor sokaklarda,
aralarında çok çeşitli tanrılar kol geziyor,
saç, kaş ve deri renkleri kırık beyazdan
en kıvırcık siyaha kadar gidip geliyor.
Ve şehrin güneyinde beyazlar azınlıkta.

Ve şehrin güneyinde yoksullarla işsizler,
dilsizler, dil bilmeyenler, diş bileyenler,
kırık hayallerle bıçak gibi çaresizlikler
ve dışlanıp hep dışarıda kalanlar yaşıyor.
Ve şehrin güneyine beyazlar giremiyor.

Rotterdam’da

çok gerçekçi bir operet gibi her gün
Lenin’in ‘Emperyalizm’ broşürü sahneleniyor.

© Roni MARGULIES, 2014
Deze website   Rotterdam

Operette ‘Europa’

In Rotterdam,

in deze haven, die ooit de grootste en drukste
was van de wereld, in deze haven van waaruit 
schepen naar alle kanten van de wereld varen 
en waar goederen van overal vandaan worden
geïmporteerd en gedistribueerd over Europa,

ontmoette ik bewoners van iedere zee die de schepen
bevoeren en armen van alle continenten die ze aandeden,
bezitslozen van landen waar ze voor anker gingen,
kleinkinderen van als slaaf tewerkgestelden
en mensen die voor de honger waren gevlucht.

In Rotterdam

spreekt men op straat honderdtweeënvijftig talen,
daartussen dolen vele verschillende goden,
lopen haar-, wenkbrauw- en huidskleuren uiteen 
van gebroken wit tot het kroezigste zwart.
En in het zuiden van de stad zijn witten in de minderheid.

En in het zuiden van de stad leven armen en werklozen,
stemlozen, analfabeten, rancuneuzen,
ontgoochelden met gebroken illusies
en afgedankte daklozen.
En in het zuiden van de stad komen witten niet.

In Rotterdam

wordt als een zeer realistische operette elke dag
Lenins manifest ‘Het imperialisme’ opgevoerd.

© Sytske Sötemann, 2014