Sytske Sötemann

Turkse poëzie in Nederlandse vertaling

Hollandaca'da Türkçe şiir
Gülseli İNAL (1947)


BABİLONİA FAHİŞESİ

I. TABAKA
RH / IO2.9055

Üçgen bahçenin ucunda
Derinliklere kaymış gövdenin
			Kızılipleri
Gözün sarmal yasadaki 
Yeni bağıntı yosunuyla kendini salmış
Ağır taşların
			Ağırlığıyla
Ezginin asırlardır sürdüğü
Bu firavun kapısında
Utu kuşunun bekçilik ettiği beden kanat
Ra’ya yemin üzerine yemin etmişti
Sfenkslerin doğasında bulunan
Aslan boğa kartalla en yüce
Suç haritası açılmıştı
Nil vadisinde ölüler evinden yeni çıkılıyordu
Nehir bilinmezi besliyor
Lotus bir geçiş uğruna kıpırdıyordu
Çok unutkandı ve tüm renkleri içmişti

 
II  TABAKA
RD/ IO6.4

Nasturi
Gömme töreni adına
Kuşluk vakti
Tüm ağaçlar birden tutuşmuştu
Oradan buradan unutulmuş
Demir mazgallı halkalar
Kayalıkların mührüydü
İç ılıklık
Öbür
İç yağmurla
Beslenecekti
İç bölgeye
Tabana
Serpilen sedef safir sel
Üçlü üçgen
Kokulu çağla karma
Düzensizlik modüslerinde
Tek tük yere çarpılıyordu
Pembe bir kız
Sarı kıpkırmızı kesilmişti saçları
Sırtı siyah bir ayla yarık
Yeryüzü yasaktı betimde ve kalın kitapta
Zehirli otların yaşadığı bilinçsizlikti

© Gülseli İNAL, 2009
Toplu Şiirler   İstanbul


DE HOER VAN BABYLON

LAAG I
RH / 102.9055

Aan de top van de driehoekige tuin
Hadden de in de diepten gegleden rode draden 
				Van het lichaam
Zich verstrengeld met het mos van de beek
Tot een nieuwe verbinding volgens de wet van de spiraal
Met het gewicht
				Van zware stenen
Had de vogel van de zonnegod die met zijn machtige vleugel
Onder de eeuwenoude melodie 
De wacht hield bij de poort van deze farao
Ra een eeuwige eed gezworen
Met de leeuw de stier de adelaar in Sphinxen’ aard
Was de hoogste
Kaart van de zonde geopend
In de Nijlvlakte begon juist de exodus uit het dodenhuis
De rivier voedde het onbekende
De lotus trilde bij een enkel voorbijgaan
Was zeer vergeetachtig en had alle kleuren gedronken 


LAAG II
RD / 106.4

In naam van het Nestoriaanse
Begrafenisritueel
Haddden tegen de middag
Alle bomen plotseling vlam gevat
Hier en daar vergeten
Ringen met ijzeren gaten
Waren het zegel van de rotsen
Innerlijke warmte
Zou met andere
Innerlijke regen
Worden gevoed
Parel saffier en zout
Lagen verspreid over het binnenterrein
Over de bodem
De driehoekige driehoek
Vermengd met de geurige tijd
Was volgens de methoden van wanordelijkheid
Her en der over de grond uitgestrooid
Een roze meisje
Haar gelige knalrode haar was geknipt
Haar rug door een zwarte maan gespleten
De wereld was verboden op mijn gezicht en in het dikke boek
Waar de giftige kruiden leefden 
Stond vergetelheid

© Sytske Sötemann, 2009