Sytske Sötemann

Turkse poëzie in Nederlandse vertaling

Hollandaca'da Türkçe şiir
KARACAOĞLAN (1606?-1679?)


Gazel

III

Dinleyen ağalar zamane azgın
Yiğidin başında döner bir kuzgun
Tohumu almış da tarlası bozgun
Yiğit de neylesin dayı olmayınca

Söylerim söylerim sözümden almaz
N’edeyim ldir halimden bilmez
Bu dostluğun senin boyuna sürmez
Anadan atadan soy olmayınca

Amana da deli gönül amana
Kalmadı eyi gün devr-i zamana
Cevheri de denk ettiler samana
Yük mastını bulmaz tay olmayınca

Karacaoğlan der ki yiğitler öğer
Açılmış meyvenin dalını eğer
Güzelin kıymatı bin altı değer
N’etmeli güzeli huy olmayınca

© KARACAOĞLAN, 17e eeuw
 


Gazel

III

Heren die luisteren zijn dezer dagen zeldzaam.
Rond het hoofd van de held cirkelt een raaf.
Zijn zaad is gestolen, zijn akker vernield.
Wat moet de held zonder zijn beschermheer?

Ik blijf het herhalen, maar hij gelooft me niet.
Wat moet ik doen, hij weet niets van mijn toestand.
Deze vriendschap duurt niet jouw leven lang,
Als jij niet van zeer goede huize komt.

Voor de minnaar is het dwaze hart voor de geliefde.
Geen goede dag restte er in de loop der tijd.
Ook de kostbaarheid verstopten ze in het stro.
Wanneer er geen baal is, vindt men geen lastdier.

Karacaoğlan zegt, dat hij helden prijst,
De tak van de rijpe vrucht ombuigt, en dat
Zijn schoonheid wel duizend dukaten waard is.
Wat te doen als zijn schone geen zin heeft.

© Sytske Sötemann, 2007