Sytske Sötemann

Turkse poëzie in Nederlandse vertaling

Hollandaca'da Türkçe şiir
NEF‘İ (1572-1635)


Gazel

Hem kadeh hem bade hem bir şuh sakidir gönül
Ehl-i aşkın hasılı sahibmezakıdır gönül

Bir nefes didar için bin can feda etsem n’ola
Nice demlerdir esir-i iştiyakıdır gönül

Dildedir mihrim ko hak olsun yolunda can u ten
Ben ölürsem alem-i manide bakidir gönül

Zerredir amma ki tab-i afitab-ı aşk ile
Ruzigârın şemse-i tak u revakıdır gönül

Etse Nefi n’ola ger gönlüyle daim bezm-i has
Hem kadeh hem bade hem bir şuh sakidir gönül

© NEF‘İ, 17e eeuw
 


Gazel

Zowel bokaal, als wijn, als verleidelijk wijnschenker is het hart.
Voor de lieden der liefde is de beste plezierhouder het hart.

Duizendmaal wil ik sterven voor een ademtocht lang geliefdes gelaat.
Hoe lang al is immers de gevangene van het verlangen het hart.

Mijn liefde huist in het hart, laat ziel en lichaam stof zijn op jouw weg.
Voor eeuwig in de wereld der betekenis blijft als ik sterf het hart.

Het is slechts een stofje, bij het licht van de zon der liefde.
Een rozet op de wijde koepel van de tijd is het hart.

Wat geeft het als Nef’i voortaan feestviert met zijn hart.
Zowel bokaal als wijn als verleidelijk wijnschenker is het hart.

© Sytske Sötemann, 2007