Sytske Sötemann

Turkse poëzie in Nederlandse vertaling

Hollandaca'da Türkçe şiir
Kadı BURHANEDDİN (1344-1398)


Gazel

I

Şaha senin cemalini göreyim ondan öleyim
Susamışam visaline ereyim ondan öleyim

Bunca zeman lebin için saçun karanısındayım
Ab-ı-hayat kandadır sorayım ondan öleyim

Dün gece düşte ben seni benim ile görür idim
Bu düşümün tabirini yorayım ondan öleyim

Bezm-i ezelde ereli canıma aşkı hüsnünün
Erimedim varamadım ereyim ondan öleyim 

Canım ve aklım ve gönül zülfün içinde yittiler
Teşviş eğer omaz ise tarayım ondan öleyim

© Kadı BURHANEDDİN, 14e eeuw
 


Gazel

I

O heer, om jouw gelaat te mogen zien, wil ik sterven.
Ik hunker naar onze versmelting, daarom wil ik sterven.

Gun mij de tijd aan je lippen in het duister van je haar,
Waar de levensbron zich bevindt, daarom wil ik sterven.

Deze nacht droomde ik dat wij verbonden waren.
De duiding laat zich raden, daarom wil ik sterven.

Sinds jouw schone liefde op het eeuwige feest mijn ziel doordrong,
Reik ik naar wat ik niet raken kan, daarom wil ik sterven.

Mijn ziel, verstand en hart verloren zich in jouw haren.
Al zijn ze niet verward, laat mij ze kammen, daarom wil ik sterven.

© Sytske Sötemann, 2007